محصولات می سلامت

مجموعه می سلامت درکنارشماست

اهداف اصلی کالاهای ارتوپدی

•کمک به مفاصل در بخش‌هایی مشخص، وقتی که ماهیچه‌ها ضعیف می‌شوند

•پیشگیری از کنتراکچر (کوتاه شدن دائمی ماهیچه‌ها یا مفاصل بر اثر اسپاستیک یا سفت شدن ماهیچه‌ها)

•افزایش راحتی

•کمک به تحرک مفاصل، اندام‌ها و ستون فقرا